Bảng Thông Số Phần Mềm CMS AVTECH – Sóng Nhạc CCTV

Các Phiên Bản
n Phần Mềm CMS

CMS Lite
n 32ch

CMS Plus
n ;64ch

CMS Standard
n 64ch

CMS Professional
n 96ch

Tải Phần Mềm

icon_download_1

icon_download_1

icon_download_1

icon_download_1

Yêu cầu hệ thống tối thiểu
 Live CH Request

Up to 32CH

Up to 64CH

Up to 64CH

Up to 96CH

 CPU

Celeron CPU J1900 or above

Intel core i7 3770 or above

Intel core i7 3770 or above

Intel core i7 3770 or above

 RAM

4GB or above

8GB or above

8GB or above

16GB or above

 Graphics Card

Intel HD4000 or above

AMD HD7700 or above

AMD HD7700 or above

GTX660 2G or above

 Hard Drive Type

at least 500GB space

 Mô hình
 Số máy chủ trong hệ thống

1

1

1 or above

1 or above

 Tổng số kênh Liveview

32

64

64
n (Trên 40 kênh nền sử dụng màn hình kép)

96
n (Trên 40 kênh nền sử dụng màn hình kép)

 Số màn hình hiển thị tối đa

1 Màn Hình

4 Màn Hình

4 Màn Hình

8 Màn Hình

 Giải pháp Multicast

Không

Không

 Chế độ Server&Client

Chỉ có chế độ Client

Chỉ có chế độ Client

 Proxy Server

KHÔNG

KHÔNG

Tùy chọn

Tùy chọn

 Use Proxy Server Stream

 Live View & Điều khiển
 Số kênh hiển thị được xác định trước

32

64

64

96

 Số kênh hiển thị tuần tự

Không

Không

64

96

 Số kênh hiển thị nhóm

36

36

Không

36 Channel
n (Không giới hạn số nhóm)

 Điều khiển PTZ

 Chức năng điều khiển Digital PTZ

 Điều khiển Digital PTZ

1X~11X

1X~11X

4X、8X

4X、8X

 Điều khiển Hotpoint

 Ghi hình trên PC / Laptop & Audio
 Tổng số kênh ghi hình

32

 Manual & Event & Timer Record

 Chức năng Audio Group

Không

Không

 Số kênh hỗ trợ Audio Group

16

16

Không

Không

 E-Map
 Chức năng E-MAP cơ bản

Đơn giản

Đơn giản

 Cài đặt nhiều lớp

Không

Không

 Quản lý trực quan

Không

Không

 Thông báo sự kiện

Không

Không

 Hàng rào báo động đồ họa

Không

Không

 Quản lý sự kiện
 Pop-up sự kiện

Không

 Số kênh Pop-up sự kiện Live View

Không

1

1

4

 Cảnh báo bằng Audio

Không

Không

 Xem lại và sao lưu
 Kênh xem lại nội bộ

1CH Max

 Kênh xem lại từ xa

16CH

16CH

1CH

9CH

 Sao lưu từ xa

 Tìm kiếm thông minh

Không

Không

 Điều khiển Digital PTZ

1X~11X

1X~11X

4X、8X

4X、8X

 Kiểm tra chi tiết & chụp ảnh

 Chuyển đổi

AVC/AVI

 Kiểm tra sức khỏe
 Tình trạng thiết bị

Simple

 Tình trạng máy tính

Không

Không

 Báo cáo định kỳ

Không

 Quản Trị
 Tài khoản người dung & phần quyền

 Cửa sổ đồng bộ hóa

 Chức năng khác
 Hiển thị ma trận

Không

Không

Không

 Giám sát hình ảnh thông minh (OV IVS)

Không

Không

Tùy chọn

 Hệ thống Access Control

Không

Không

Tùy chọn

Tùy chọn

 Giấy phép hệ thống

Không

Không

Tùy chọn

Tùy chọn

 Hệ thống POS

Không

Không

Tùy chọn

Tùy chọn

 

5/5 - (1 bình chọn)
Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm

Trang chủ Danh mục Call Chat