Chính sách chung

Tên Miền Website thương mại điện tử: www.songnhacctv.com.vn  do Công TNHH Một Thành Viên Thương mại và Dịch Vụ Sóng Nhạc phát triển với tên miền Website là:

Định nghĩa chung:

Người bán / Nhà cung cấp: Công Ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Sóng Nhạc

 Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website TMĐT SONG NHAC CCTV để mua sản phẩm.

Thành viên: là tổ chức / cá nhân đăng ký sử dụng trang website TMĐT SONG NHAC CCTV, bao gồm người bán và người mua.

Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên website TMĐT SONG NHAC CCTV

Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

Đánh giá
Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm

Trang chủ Danh mục Call Chat